Seniorgården och Interactive Institute söker familj till experimentbostad i Norra Djurgårdsstaden

18 October, 2012 - 13:48

I Seniorgårdens hus i Norra
Djurgårdsstaden finns en testlägenhet med teknik och smarta hemlösningar
som söker en familj, där någon i hushållet har fyllt 55 år, som är
villig att under två år testa och utvärdera tekniken i vardagen.
Familjen får tillgång till smarta hemlösningar och appar för att bland
annat kunna fjärrstyra de delar av hemmet som är kopplade till
elsystemet, exempelvis att tvättmaskinen startar när elen är som
billigast. Det ska också vara enklare för hushållet att planera sin
energianvändning utifrån pris- och miljösignaler såväl som att på ett
enkelt sätt kunna följa hur mycket el och koldioxid de förbrukar. Bostaden
ingår i ett projekt som heter ”Aktiva huset i den hållbara staden”.
Intresserade av att hyra och bo i testlägenheten är välkomna med en
ansökan innan den 20 november.

"Tillsammans har vi partners i projektet utvecklat och designat
”Aktiva huset”. Lika viktigt som att testa själva systemet och dess
infrastruktur är att finslipa de produkter och tjänster som ska motivera
människor att agera på ett miljöeffektivt sätt",
säger Carin Torstensson, projektledare och chef på Interactive Institute.

Tillsammans med den utvalda familjen kommer projektets partners att
utvärdera och förbättra produkterna och tjänsterna under de två år som
testet pågår.

"Det är väldigt glädjande att vi har fått stöd för denna
satsning. Projektet innebär att vi tar ett viktigt nästa steg mot den
hållbara staden",
säger Birgitta Seeman, VD på Seniorgården.

"Det här är ett bra exempel på  hur vi tror att framtidens boende kan se ut", säger Marie Fossum, chef för affärsutveckling på Fortum.

AnsökanDe som är intresserade av att hyra och bo
i testlägenheten ska skicka in en ansökan till projektet senast 20 november. Kontaktuppgifter och mer information om lägenheten,
hyresvillkor och projektet finns på www.djurgardsstaden.se/aktivahuset.

Kontakt

Carin Torstensson, projektledare på Interactive InstituteTelefon: 016-13 35 33, 0702-44 35 33E-post: carin.torstensson [at] tii.se

Birgitta Seeman, VD på Seniorgården ABTelefon: 08-626 66 32E-post: birgitta.seeman [at] seniorgarden.se

Om ”Aktiva huset i den hållbara staden”Projektet
är ett samarbete mellan Interactive Institute, Fortum, ABB, Electrolux,
JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH, och pågår fram till slutet av 2013.
Finansiärer är VINNOVA samt de deltagande parterna i projektet.

Om Norra DjurgårdsstadenNorra Djurgårdsstaden är
en ny del av Östermalm där omsorg om miljö och människors välbefinnande
är grundläggande. Det ska vara enkelt att leva bekvämt här och
samtidigt belasta miljön så lite som möjligt. Miljömålen för Norra
Djurgårdsstaden är högt uppsatta och till 2030 ska stadsdelen vara fri
från fossila bränslen. Området ska också planeras och byggas på ett sätt
som är anpassat för framtida klimatförändringar. Det gör området väl
lämpat för att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett
smart elnät. För hållbar utveckling i stadsmiljö.