RISE samverkar med skolor kring internet och påverkan

19 March, 2018 - 16:41

RISE Interactive i Piteå arbetar i ett nytt projekt med lärare och elever i Norrbotten för att förstärka den digitala kompetensen.  

Medielandskapet har förändrats de senaste decennierna med ny teknik och nya former av användning. Framför allt den yngre generationen konsumerar medier helt annorlunda jämfört med tidigare.

I projektet Kunnig på nätet samverkar RISE Interactive i Piteå med gymnasieskolor kring temat internet och påverkan. Projektet utgår från en designprocess med användaren i fokus. RISE Interactive kommer att genomföra kreativa workshops med lärare och elever, vilket ska resultera i ett antal koncept på verktyg som ska stärka den digitala kompetensen kring området påverkan. En förhoppning är att kunna genomföra en fortsättning av projektet, där det finns möjlighet att utveckla digitalt stöd baserat på någon av idéerna.

– Vi vill jobba nära lärare och elever för att tillsammans utforska nya verktyg som skapar förståelse kring internet och påverkan, säger Sofia Larsson, projektledare och forskare vid RiSE Interactive.

I projektet samarbetar RISE Interactive i Piteå med Centrum för Medier och IT i Piteå (CMiT) och skolor i Norrbotten. Kunnig på nätet finansieras av Sparbanken Nord– Framtidsbanken och RISE och löper under 2018.