RISE leder innovations-workshop på EIT Health

15 January, 2018 - 19:52

Under den 15-16 januari har RISE Interactive i samarbete med RISE designat och leder en workshop för 150 partners inom EIT Health på ett Ideathon event i Grenoble, Frankrike.

EIT Health  där RISE är en partner är ett nätverk för kunskap och innovation som är etablerat av European Institute for Innovation & Technology (EIT) och syftar till att stärka innovation och entreprenörskap i EU.

Utifrån deltagande och samskapande designmetoder får deltagarna i team under två dagar utforska och diskutera kring de utmaningar och problem som finns i dagens sjukvårdssystem. Efter att ha tillsammans skapat en förståelse för de bakomliggande behov och problem som finns, arbetar grupperna under andra dagen med att skapa prototyper till innovativa lösningar.

Syftet med workshopen är att skapa genomslagskraftig innovation genom design och stärka behovsägare bland EIT Health partners. Workshopen syftar även till att lyfta fram möjligheter att skapa ideér och koncept utifrån empatiska och erfarenhetsbaserade metodologier.

Vill ni veta mer om resultat och upplägg kontakta christina.ohman [at] ri.se eller aslak.felin [at] ri.se