Riksdag

1 July, 2009 - 16:27

Angående integritetsdebatt i Almedalen 29/6.

 "- Det handlar inte om att man drar sig tillbaka till något slutet rum utan att man i varje given situation ger så mycket uppgifter om sig själv som man önskar, förklarade Markus Bylund som forskar om området där tekniken möter integriteten.

............

Markus Bylund såg Piratpartiets framgångar i EU-valet som ett uttryck för det missnöje som finns med bland annat hanteringen av integritetsfrågorna bland allmänheten.

 - Piratpartiet har gjort sig ett namn bland annat på integritetsfrågan. Men ännu har vi inte sett något innehåll i politiken, menade han."

Läs artikeln i  Riksdag & Departement