Pris till Interactive Institute för visualiseringsbord

6 May, 2015 - 09:43

Interactive Institute har tillsammans med flera partners utvecklat visualiseringsbordet Virtual Autopsy Table. Bordet har, tack vare sitt intuitiva gränssnitt och sin responsiva design rönt stora framgångar internationellt. Nu prisas bordet av Eurographics Association och tilldelas Dirk Bartz-utmärkelsen.

Visualiseringsbordet har ursprungligen utvecklats av Interactive Institute Swedish ICT, C-research Linköping Universitet och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

I designarbetet kring bordet har stor tonvikt i gränssnittet legat på användarupplevelsen. Bordet återspeglar människokroppen på ett verklighetstroget sätt i ett system utan eftersläpningar, vilket resulterar i att tekniken inte står i vägen för upplevelsen. Systemet gör det möjligt för användare av bordet att mycket enkelt och utan fördröjning utforska delar av människroppen. Genom den väl tilltagna skärmen på 46 tum, kan grupper av användare enkelt samlas kring bordet för att samtala kring de delar de tittar på.

Idag har bordet kommersialiserats av det medicintekniska bolaget Sectra AB. Virtual Autopsy Table består av ett stort, interaktivt skärmsystem som möjliggör interaktion med 3D-versioner av mänskliga kroppar renderade från CT- eller MR-skanningar. Detaljerade studier av virtuella kroppar ger medicinstudenter bättre förståelse av anatomiska kroppsliga funktioner och variationer mellan olika individer.

Bordet kan användas i utbildningssammanhang där tillgången till fysiska kroppar är begränsad. Studenterna kan studera anatomin i den mänskliga kroppen via det visuella gränssnittet, och enkelt diskutera och samlas kring olika ämnen i sin läroprocess.

I medicinindustrin är bordet ett verktyg för komplexa, ortopediska fall. Kirurgen kan studera patienten i förväg och planera operationen i detalj, innan något fysiskt ingrepp görs. Det ökar säkerheten i operationen och ger en snabbare rehabilitering.

Visualiseringsbordet används idag för utbilda medicinsk vårdpersonal i mer än 20 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Sydostasien, exempelvis Universitetet i Marburg, Tyskland; Linköpings Universitet samt Karolinska Institutet.

Dirk Bartz-priset delas ut vartannat år till dem som bidragit till framsteg inom området datorgrafik och visualiseringar inom det medicinska fältet. Ursprungligen kallades priset “Eurographics Medical Prize”, men döptes om 2010 för att hedra dr. Dirk Bartz som gick bort i förtid. dr. Dirk Bartz var en framstående forskare och disputerade i datavetenskap 2001 på universitetet i Tübingen, Tyskland. Sedan 2007 arbetade han som professor i datorstödd kirurgi på universitetet i Leipzig.

Mer information om priset finns att läsa hos Eurographics Association.