Pressmeddelande: Interactive Institute får 2,7 miljoner till kritisk designforskning för reflektiv konsumtion

15 December, 2008 - 15:43

Interactive Institute har beviljats medel från Vetenskapsrådet till projektet “Forms of Sustainability”. Design har traditionellt sett ofta handlat om att å ena sidan lösa problem och å andra sidan skapa begär, köplust och materiell välfärd. Idag möter dock disciplinen helt andra utmaningar, som att skapa en mer medveten och reflektiv konsumtion. Projektet blir en väsentlig fördjupning av den forskning som gruppen Design Research Unit på Interactive Institute ägnat nästan tio år till att bygga upp.

”Vi har en omfattande projektportfolio, men vi har sällan fått tillfälle att lägga tid på den grundläggande problematiken”, förklarar Johan Redström, som är docent och seniorforskare och kommer att leda projektarbetet. ”Nu har vi friheten att fördjupa oss i de grundläggande teoretiska och estetiska problem som omger design och som vi hela tiden stött på i tidigare projekt. Målet är att skapa en fördjupad förståelse för vad hållbar design kan handla om, vilken roll kritisk design kan ta i samhällsutvecklingen och vilka möjligheter som ännu finns outforskade.”Projektet är baserat på en kombination av seminarier och experimentella workshops som kommer att korsbefruktas och skapa synergier mellan det traditionella forskningsformatet och praktisk designforskning. Målet är att publicera de konceptuella analyserna från seminarierna i en bok samt att ställa ut de designexempel som genereras i den experimentella delen.

”Vi är glada för att vi nu har fått en plattform för vårt arbete med kritisk och konceptuell design och hållbarhet”, säger enhetschef Sara Backlund.  ”Projektet kommer att lägga grunden för nästa nivå i vår verksamhet – det kommer att skapa möjligheter för många spännande forskningsprojekt och samarbeten i framtiden.”Även om nytta och tillämpning står i fokus för forskningen idag, är det viktigt att komma ihåg att då och då ställa sig grundläggande frågor istället för att bara bygga på produktbergen och designa mer onödiga prylar.  ”Problemlösning utan reflektion har en tendens att göra mer skada än nytta”, avslutar Johan Redström.

- - -Kontaktpersoner:Johan Redström, Docent, Design Director & Senior researcher, Interactive InstituteJohan.redstrom [at] tii.se, 0707-83 17 07Sara Backlund, Design Research Unit manager & Marketing manager, Interactive InstituteSara.backlund [at] tii.se, 0730-66 20 36Projektinformation:Forms of Sustainability (Former av hållbarhet) är ett projekt som kommer att drivas av forskargruppen Design Research Unit på Interactive Institute med finansiering från Vetenskapsrådet. Projektet startar i början av 2009 och kommer att hålla på i tre år. Gruppen har sedan 1999 drivit ett antal framgångsrika forskningsprojekt inom kritisk design, bland annat IT+Textiles och Static!. I projektet medverkar Johan Redström, Sara Backlund och Ramia Mazé från Interactive Institute, samt Christina Zetterlund från Konstfack och Cilla Robach från Nationalmuseum.Projektets webbplats: http://www.tii.se/projects/formsofsustainability

Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som utmanar traditionella perspektiv och tankesätt genom att kombinera konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Växjö, Göteborg, Eskilstuna, Norrköping och Piteå. http://www.tii.se