Ny visualiseringsteknik ska förbättra Siemens tillverkningsprocesser

14 February, 2017 - 11:54

Inom ramen för Vinnväxt-initiativet Visual Sweden, utvecklar nu Interspectral, en spinn-off från RISE Interactive, röntgenbaserad visualiseringsteknik för analys av 3D-printade turbinkomponenter. I samarbete med Siemens Industrial Turbomachinery och Alfred Nobel Science Park, ska nya interaktiva verktyg göra det enklare att analysera och presentera kvalitetskontroller med hjälp av 3D-röntgen.

Siemens tillverkar turbindelar genom en mängd tekniker, en av dessa är 3D-printning. I 3D-printern byggs komponenterna upp steg för steg genom att lövtunna skikt av metall smälts lager på lager genom en laserstråle, så kallad additiv tillverkning. För att på ett tillförlitligt sätt kontrollera kvaliteten hos delarna krävs andra metoder än de som används vid traditionell tillverkning, framförallt för att granska avancerade strukturer som fackverk och inre kylkanaler.

Nu ska RISE Interactive's spinn-off, visualiseringsföretaget Interspectral, utveckla ett specialanpassat visualiseringsverktyg för att förenkla kvalitetskontroll av de 3D-printade turbindelarna. Verktyget ska läsa in data från 3D-röntgenapparater (även kallade datortomografer) hos Siemens, en teknik som framförallt används inom sjukvården.

Siemens är en ledande aktör inom additiv tillverkning av avancerade komponenter för turbinindustrin och invigde i februari 2016 en dedikerad verkstad i Finspång för att utveckla, tillverka och reparera komponenter i metall. Siemens anläggning ligger i framkant både i ett svenskt och internationellt perspektiv. Precisionen i tillverkningen kan leda upp till tio gånger snabbare tillverknings- och reparationstider, och förkortar utvecklingscyklerna från år till månader eller veckor.

Inom ramen för projektet ”Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen” kommer nya interaktiva verktyg utvecklas som ska göra det enklare att analysera och presentera kvalitetskontroller med hjälp av 3D-röntgen. 

Thomas Rydell, VD på Interspectral, berättar att det är väldigt spännande att anpassa företagets produkt till en ny marknad.

- Additiv tillverkning är framtiden och 3D-röntgen kommer spela stor roll för att tekniken ska komma in i produktion. Vi hoppas även att projektet kommer inspirera andra svenska industriföretag till att börja använda tekniken, säger Thomas Rydell.

 

Foto: Siemens (Martin Ahx, Total Media & Reklam)

 

Interspectral AB, en spin-off från RISE Interactive vid Visualiseringscenter C, är specialiserat på att bearbeta och visualisera 3D-data som genererats av så kallad 3D-röntgen.

Bakom Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, ett 50-tal företag och ett flertal statliga verk och myndigheter med säte i regionen. Satsningen har möjliggjorts genom långsiktig finansiering från Vinnovas Vinväxt-program från och med 2016 och tio år framåt.