Ny medarbetare Sonic Studio

22 August, 2012 - 13:15

Sonic Studio i Piteå hälsar Ronja Frimalm välkommen till Interactive Institute. Ronja kommer närmast från Umeå Universitet där hon avslutat sina studier och tagit ut en masterexamen i Kognitionsvetenskap.

Ronja tillträdde tjänsten som Interaktionsdesigner den 13 augusti och kommer främst att arbeta inom projektet Ljudit.

- Inom Sonic Studio och Ljudit får jag en möjlighet att använda mina kunskaper om människan och hur vi tar in och använder oss av information. Olika visuella medel är kanske det vanligaste sättet men genom att även nyttja ljud skapas fler möjligheter, säger Ronja.