​Norge investerar i svensk visualiseringsteknik för att öka intresset kring naturvetenskap och teknik hos ungdomar

15 June, 2015 - 12:51

Med målsättningen att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik investerar samtliga regionala Norska science centers i Inside Explorer, ett interaktivt visualiseringsbord utvecklat av Interactive Institute Swedish ICT och Interspectral. Med hjälp av bordet kommer över en miljon besökare om året att kunna utforska autentiska 3D-data av allt från människans anatomi till tekniska konstruktioner.

Det interaktiva visualiseringsbordet Inside Explorer gör det möjligt för besökare på museer, science centers och andra utbildningsmiljöer att utforska och levandegöra virtuella objekt som 3D-skannats med hjälp av röntgen och andra skanningsteknologier. Exempelvis har Inside Explorer genom visualiseringar av mumier skapat stor uppmärksamhet i internationell media och används idag av erkända institutioner över hela världen.

- Inside Explorer kommer att berika vårt utbud, nu kommer våra besökare att kunna utforska människans anatomi på ett sätt som man tidigare bara kunnat göra inom sjukvården och forskningen, säger Geir Endregard, direktör på INSPIRIA science center i Sarpsborg.

- Detta är stort steg för oss och den mest omfattande leveransen av Inside Explorer hittills, ett viktigt bevis på att det finns en stor efterfrågan på innovativa utbildningsprodukter och ett erkännande för vårt erbjudande, säger Thomas Rydell, VD på Interspectral som utvecklar och säljer Inside Explorer.

I Norge finns det nio stycken regionala science centers, eller Vitensenter på norska. Dessa Vitensenter är en viktig del i Norska statens satsning på att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Varje år besöks dessa center av över en miljon besökare. Från med i juni kommer de kunna uppleva Inside Explorer.

- Vi valde Inside Explorer Table för att det ger oss ett väldigt fint tillskott i våra skolprogram som inriktar sig på hälsa, säger Geir Endregard ivrigt. Det är en fascinerande upplevelse att interaktivt kunna utforska den medicinska datan genom att virtuellt zooma och skära i den med hjälp av enkla gester.

Visualiseringsborden kommer att användas i både utställningsverksamhet och i de pedagogiska skolprogram som bedrivs på de olika orterna. Eftersom borden kommer att uppdateras löpande med nytt innehåll kommer besökarna få tillgång till färsk kunskap inom områden som anatomi, djur, naturhistoria, kulturhistoria och teknologi

Det gemensamma inköpet av visualiseringsborden har gjorts möjligt av ett bidrag från den norska sparbanksstiftelsen DNB. Inside Explorer levereras som en komplett lösning och kommer att tas i drift sommaren 2015. De science centers som beställt bordet är:

  • Du Verden Sjøfartsmuseum og Vitensenter, Porsgrunn
  • Inspiria Science Center, Grålum
  • Jærmuseet – Vitenfabriken, Sandnes
  • Nordnorsk Vitensenter, Tromsø
  • Vil Vite, Bergen
  • Vitensentret, Trondheim
  • Vitensentret Innlandet, Gjøvik
  • Vitensentret Sørlandet, Arendal
  • Vitensentret Teknisk Museum, Oslo