Nordisk Papperstidning: Bättre larm i massa- och pappersbruket

5 December, 2012 - 14:11

Larmljud som är associativa och ger snabbare reaktioner testas nu vid massa- och pappersfabriken Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Projektet har pågått vid bruket under 2012 i ett samarbete med Interactive Institute i Piteå, och reaktionerna har varit entydliga.

Nordisk Papperstidning, 2012-12-04

Läs artikeln här: http://www.papernet.se/iuware.aspx?pageid=395&ssoid=162271