Molekylärbiologi, kultur och dataspel

22 April, 2008 - 09:14

Arbetarbladet 2008-04-22

Let’s play.
Så löd årets tema på Internationella Vetenskapsfestivalen i
Göteborg. Centrala delar av staden fylldes av människor som lekte,
spelade, deltog i filosofiska diskussioner, mobiltelefonkonserter och
tog del av föreläsningar.
   
En förklaring till det breda utbudet är att man i motsats till
de flesta andra vetenskapliga festivaler i världen inte begränsar sig
till naturvetenskap.
– Vi inkluderar både samhällsvetenskap och konst i form av
musik, dans och film. All forskning stimuleras av gränsöverskridande
och dessutom har kultur en mikrobiologisk effekt, vi blir friskare av
den, säger Gunnar Bjursell, festivalens initiativtagare och professor i
molekylär biologi vid Göteborgs Universitet.

Ny kunskap bildas ur korsbefruktningen mellan
olika vetenskaper. Ett exempel är ämnet beteendeekonomi som utvecklats
inom nationalekonomin. Kopplingen till festivaltemat är spelteori som
bland annat lagt grunden till förståelsen av ekonomi, hur människor och
företag agerar på en marknad.
   
Spelteori går ut på att förutse människors handlingar utifrån
deras förväntningar om andras beteende. De senaste åren har den blivit
ett viktigt redskap för att analysera viktiga samhällsfenomen även inom
biologi, statsvetenskap och sociologi. 

Kärnan i forskning ligger i att upptäcka saker
man tidigare inte vetat om. Att våga tänka nytt och utmana
konventioner. Där finns åtskilliga likheter med konstnärlig verksamhet.
   
 I en paneldebatt på temat ”kunskap på gott och ont”
identifierade Carl-Axel Aurelius, biskop i Göteborgs stift, ytterligare
en välsignelse hos konsten.
– När den moderna kunskapen blir alltmer fragmentiserad krävs det konstnärlig kunskap för att kunna se helheten.
   
Vetenskapsfestivalen riktar sig till alla åldrar. Andelen män i
20-årsåldern med keps är hög på programpunkter där datorspel hamnar i
centrum. Som när Jon Manker från Södertörns Högskola visade och
förklarade tekniken bakom Machinima, en kombination av animerad film
och datorspel där spelare kopierar spelets tredimensionella miljö och
sedan använder den till att klippa ihop egna filmer.
   
Eller när Annica Waern från EU-finansierade Interactive
Institute berättade om Alternative Reality Games, en blandning av
rollspel och datorspel där deltagare från hela världen möts på internet
för att exempelvis lösa en mordgåta tillsammans.
För de allra minsta ligger betoningen på lek i stället för på
spel. Det är svårt att tänka sig något roligare för en femåring än
Chalmers pedagogiska leksaksutställning med bilar som åker av sig
själva, rök som stiger ur olika hinkar och flaskor som sprutar vatten
ända upp till taket

Läs hela artikeln i Arbetarbladet