Miljöaktuellt: Visualisering ska ge effektivare fjärrvärmeanvändning

8 May, 2012 - 09:15

Miljöaktuellt, 7 maj 2012.

"Med Norra Djurgårdsstaden som testarena ska projektet "Medveten energianvändning" undersöka ifall man kan påverka de boendes fjärrvärmeanvändning med hjälp av visualisering.

Påverkas beteendet hos de boende om de tydligt kan se den egna användningen av fjärrvärme? Den frågan hoppas Interactive Institute, tillsammans med hela nio samarbetspartners, få svar på i det nya projektet ”Medveten energianvändning”."

Läs hela artikeln här: Visualisering ska ge effektivare fjärrvärmeanvändning