Mentoronline.se: Bättre larm i pappersbruk

6 December, 2012 - 13:10

Ett nytt larmljud, som ger snabbare reaktioner, testas nu vid massa- och pappersfabriken Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

– Vi har fått väldigt positiva resultat, säger Katarina Delsing vid Interactive Institute. Vi har undersökt hur operatörerna uppfattar larmen före och efter att vi utvecklat nya larmljud, och förståelsen av varifrån larmet kommer har ökat väsentligt.

– Vi har försökt skapa ljud, som ger associationer till de olika processavsnitten. Ett larm från massakokeriet kan till exempel på ett stiliserat sätt påminna om något som kokar.

Mentor Online 2012-12-05

http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=3172&ssoid=162314