Medelhavsmuseets Mumier på Virtuellt Obduktionsbord

18 April, 2013 - 09:46

Inför den nya utställningen om Egypten som öppnar 2014 satsar Medelhavsmuseet på att tillgängliggöra sina människomumier digitalt – genom unik visualiseringsteknologi. 

Satsningen görs i samarbete med Interactive Institute Swedish ICT, Visualiseringscenter C och CMIV i Norrköping/ Linköping. Projektet tar sin utgångspunkt i aktuell forskning inom visualisering och interaktionsdesign och projektets mål är att förmedla forskning och kulturhistoria med hjälp av den allra senaste tekniken, i form av ett interaktivt visualiseringsverktyg.

Medelhavsmuseet förvaltar idag åtta egyptiska människomumier. Museets mumier har ett stort allmänintresse och är fokus för många besök, både de som görs av vuxna och de som görs av barn. Med hjälp av visualiseringsbordet, ursprungligen framtaget för sjukvården men som idag också förmedlar kunskaper till besökare på flera museer och science centers, kan Medelhavsmuseets besökare för första gången på egen hand och utifrån var och ens personliga intresse, detaljstudera våra mumier. De kan med enkla gester utforska komplex data, som i normala fall bara är tillgänglig för forskaren, besökaren kan även själv välja språk, informationsnivå och ämne.

I bordet kan vi berätta om individers hälsa och livsöden, om mumifieringskonsten och om de forna egyptiernas föreställningar om livet efter detta”, säger Sofia Häggman, Egyptolog, Medelhavsmuseet.

I projektet kommer mumierna och tillhörande kistor att dokumenteras fullständigt i 3D med den absolut senaste tekniken inom datortomografi, laserscanning och fotogrammetri. Genom att kombinera dessa olika datatyper kan en helt ny nivå av realism uppnås.

Samarbetet med Medelhavsmuseet gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra visualiseringsverktyg, tillsammans kommer vi att genomföra det mest avancerade visualiseringsprojektet någonsin med mumier. Vi tror att projektet kommer få stor uppmärksamhet internationellt och sätta en ny standard för hur man arbetar med digitalisering på museer”, menar Thomas Rydell, Studioföreståndare, Interactive Institute Swedish ICT.

Vår gemensamma vision är att skapa en stark interaktiv upplevelse där avståndet mellan forskning och allmänhet är minimalt, något som skulle kunna vara hela museibranschen till gagn. Slutresultatet kommer att integreras i Medelhavsmuseets nya utställning om Egypten (med barn och ungdomar som prioriterade målgrupper) i form av ett interaktivt bord som ger besökarna möjlighet att för första gången virtuellt utforska museets mumier på egen hand.