Med nål, tråd och sms skapas odödliga budskap

24 April, 2007 - 20:31

Smålandsposten , 2007-04-23Åsa
Ståhl och Kristina Lindström är en Växjöarbetande och Malmöboende
konstnärsduo som jobbar just med att få till möten och samtal och att
hitta de stora ämnena i de små sammanhangen. Samtidigt jobbar de med
digital konst. Så vad blir det? Jo, till exempel broderade sms. Med
projektet Stitching together har de ordnat syjuntor i Växjö, Mexiko och
just nu i Finland, på den digitala konstutställningen Digitally yours i
Åbo.