MakerDays - en riktig Succé!

19 March, 2015 - 09:28

Under två dagar, 3-4 mars, träffades 170 lärare, förskollärare, bibliotekarier, museipedagoger, fritidspedagoger och andra på Lindholmen Science Park för att lära sig om programmering och skapande med IT som material.

MakerDays var den första i sitt slag i Sverige - en mötesplats, workshop och konferens i gränslandet mellan makerkultur och lärande. På MakerDays fick deltagarna ta del av såväl analoga som digitala material och verktyg - från 3D-skrivare och CAD till smarta textilier, robotik och programmering. Det var också en arena för samtal om lärande i en digital tid, och hur skola och samhälle i stort bättre skapar förutsättningar för lärande och utveckling av erfarenheter. Material, filmer, presentationer med mera finns på www.makerdays.se

Mot bakgrund av att 100% av deltagarna i utvärderingen anger att de gärna vill se en ny MakerDays framöver, samt att intresse finns från andra i Göteborg och på andra platser i Sverige, ser vi nu på möjligheterna att erbjuda konceptet MakerDays vid flera tillfällen, och eventuellt på andra platser.

MakerDays sker i samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, Chalmers, Lin Education, Lindholmen Science Park och Vinnovaprojektet Makerspace i skolan.

För mer information, möjlighet att besöka, kontakta Carl Heath, ch [at] tii.se, 0702402037