Magnus Jonsson talare på i-Days

7 November, 2012 - 00:00

Magnus Jonsson, projektledare på Interactive Institute, är en av talarna på i-Days  som går av stapeln på Visualiseringscenter C i Norrköping idag. Magnus kommer att berätta om Ocean Search, ett koncept för att bedriva kostnadseffektiv miljöforskning från oceangående fritidssegelbåtar. Målet är att bidra till en lösning på de resursproblem som finns i dag inom området miljöforskning. De alltför få forskningsfartygen är kostsamma precis som mätbojar, sonder och annan utrustning. Samtidigt efterfrågar oceanograferna mer klimatdata med större täckningsområden. Många av de aktuella havsytorna korsas dagligen av tusentals fritidsfartyg. Ocean Search innebär att dessa fartyg utrustas med sensorer och därmed hjälper till att samla in vattenklimatdata.