Luleå Tekniska Universitet: Föraren behöver testas när bilen styr bilen

8 January, 2013 - 13:38

Framtidens lastbilar med autopilot innebär en helt ny körsituation och nya risker. Camilla Grane, forskare vid Luleå tekniska universitet, arbetar därför med att utveckla testmetoder som kan identifiera hur föraren påverkas – och vilka trafiksäkerhetsfaror som kan uppstå – när fordonet styr fordonet.

Projektet är ett samarbete med Scania lastbilar och inleddes i samband med att företaget hörde Camilla Grane presentera sin tidigare forskning på en konferens. För att kunna skapa autonoma system som kan sköta körningen helt eller delvis, behöver Scania lastbilar hjälp med att utveckla säkra testmetoder.

Projektet är ett samarbete mellan Scania lastbilar, Luleå tekniska universitet, Uppsala Universitet och interaktiva institutet i Piteå. Scania och Vinnova finansierar en summa på totalt elva miljoner kronor, varav LTU:s del är en miljon kronor. Läs mer: http://www.ltu.se/research/subjects/teknisk-psykologi/nyheter/Foraren-behover-testas-nar-bilen-styr-bilen-1.100632

Publicerad: 7 januari 2013