Ljud som informationsbärare

11 March, 2008 - 00:00

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI aktuellt 1 - 2008

INFORMATIONSFLÖDET när man kör bil är komplext. Framför allt är den visuella belastningen stor. Är det då bättre att ibland låta ljudet tjäna som informationsbärare i förarmiljön? Skulle det kunna minska risken för distraktion vid körning?

Läs hela artikeln på VTI:s hemsida: http://www.vti.se/templates/Page____2627.aspx