Interactive Institute ställer ut i ‘Materialverkstan’ på Nordbygg 23-26 mars

22 March, 2010 - 16:47

Materialverkstan blir namnet när hela Victoriahallen på Stockholmsmässan
ägnas åt material och arkitektur. Här får arkitekter och andra materialintresserade möjlighet att känna och klämma på olika material och möta hantverkare som jobbar med dem dagligen. I Materialverkstan blir det även utställningar om framtidsmaterial och legendariska Bauhaus Arkitekter.

I Materialverkstan kommer Interactive Institute att visa upp hur IT och
energi kan användas som designmaterial. Genom att betrakta energi och IT
som material kan vi fördjupa frågeställningar kring deras egenskaper
utifrån ett designperspektiv. Vi kan fråga oss hur de fungerar som
material, reflektera kring deras form, uttryck och estetik samt hur de
fungerar tillsammans med andra material. Vi ser också tydligare att vad
som verkar vara en ny företeelse i själva verket är ytterligare ett
exempel på något som kännetecknar konst och design: att man ständigt
utforskar nya material och deras möjligheter.

Interactive Institute hittar du i samma monter som Materialbiblioteket i
Victoriahallen på Svenska Mässan.