Interactive Institute Piteå inbjudna till ITF Automationsdagarna

13 February, 2013 - 16:48

Katarina Delsing och Anna Sirkka, Interactive Institute Piteå, var inbjudna att presentera resultat från EU strukturfonds projektet LJUDIT på ITF Automationsdagarna 2013.

Presentationen ”Informativa larmljud – ger bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet, tester vid Smurfit Kappa” var mycket uppskattad av konferensens deltagare.

Föredraget gavs under eftermiddags sessionen ”Larmet går vem svarar – Säker larmhantering” som leddes av Swen Ytterman och där även Anna-Lisa Osvalder, Chalmers, Pierre Schäring, CGM och Martin Hernqvist, The Swedish Club Academy gav föredrag från angränsande områden.