Interactive Institute at iDays in Norrköping

2 May, 2012 - 12:50

i-Days som pågår idag i Norrköping inleds med att Sveriges meterologiska och hydrologiska institut (SMHI), Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR), Norrköping visualisering AB, Norrköping Science Park, The Interactive Institute och Linköpings universitet skriver under en gemensam grundsyn. Grundsynen innebär att parterna, i synergin mellan miljö-, klimat- och visualiseringsforskning genom utökat samarbete, vill skapa en kreativ miljö som möjliggör en förstärkt forskningsprofil och bättre kunskapsspridning. Samarbetet syftar till att skapa möjligheter för mer konkurrenskraftiga och attraktiva tjänster inklusive interaktiva beslutsunderlag. Magnus Jonsson, Interactive Institute är moderator för dagen och Eric Gullberg, Interactive Institute talar tillsammans med Magnus Bergmark, Doberman, om framtidens hållbara matbutik kl. 14.00.