Hållbar design ska rädda världen

18 August, 2008 - 09:52

Dagens Nyheter 14 juli 2008

Design måste bli mer hållbar ur
miljöperspektiv, och det är bråttom. Det enades form­givare från hela
världen om på en just avslutad konferens i italienska Turin.

Under tre dagar
samlades designer från hela världen på konferensen "Changing the
change" i nord­italienska Turin för att diskutera framtiden ur
designperspektiv. På lördagskvällen när konferensen avslutades lästes
slutdokumentet upp, rätt lösligt formulerat men inte desto mindre
kontroversiellt. Om dess konsekvenser fick totalt genomslag, vill säga.
Så här hette det bland annat: "Hållbarhet ska, utan undantag, vara ett
obligatoriskt inslag i varje framtida vetenskaplig designundersökning."

...Den som trodde att
Sverige ligger i framkant inom området "hållbar design" blev rejält
besviken under "Changing the change". Ett enda svenskt projekt fanns
med, Interaktiva institutets "Static!", en studie kring
energi­användning och människors beteenden (DN skrev om det på
Formsidorna i fjol)....

Läs hela artikeln här.