Funktek i Kulturnyheterna: De vill bryta normen på museerna

7 July, 2016 - 10:07

Interactive Institutes projekt Funktek hörs på Sveriges Radios Kulturnyhterna:

I arbetet med att göra museet mer tillgängligt har Stadsmuseet i Göteborg vänt på perspektiven och frågar sig vilket funktionshinder museet har, istället för att fråga sig vilka funktionshinder besökarna har. Därför har stadsmuseet anställt nästan 100 piloter med olika funktionsvariationer som ska se vad det är som inte fungerar på museet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6463449&playaudio=5755214