Forskningsfestival: Stöd för medborgardialog och metoder för digitalt mångspråkigt lärande

9 November, 2016 - 10:32

Under gårdagen presenterades två projekt utvecklade vid C-studio i Norrköping, på Forskningsfestivalen i Norrköpings stadshus. Ett event inom Norrköpings fond för forskning och utveckling där projekt som beviljats medel kan mötas och presentera sina projekt. Projekt som redan står färdiga, nyss påbörjade eller mitt i sin process presenterades. 

Digitalt dialogverktyg för stadsplanering

Christina Öhman, affärsutvecklare på Interactive Institute, höll dragning om resultatet av projektet Demonstrator: 3D-visualisering som dialogverktyg i projektet Ostlänken. Genom utvecklingen av programmet World Sketcher har en interaktiva 3D-modellen av Norrköping använts som grund för att kunna skissera hur staden skulle kunna förändras. En digital ritplatta (bestående av en pekskärm och penna) tillsammans med ett unikt gränssnitt tillåter användaren att omforma staden. Du kan platta till modellen för att göra plats för en ny byggnad, ändra färg på marken, rita ut nya vägar samt få stöd i att skapa enkla husformer. Husen kan justeras i höjd, vilken fasad de har samt formen. Social explorer är en annan lösning som utvecklas där instagramflöden med #inorrköping hämtas in till kartmodellen. Genom att koppla bilder till en plats kan man se hur platsen används och vilka åsikter som uttrycks kring platsen. Men du blir också varse om att du som användare av instagram faktiskt lämnar ifrån dig poistionsdata tillsammans med dina uppladdade bilder. Vilket kan väcka viktiga diskussioner kring vår användning av sociala medier och deras lagring av data. 

Projektet har genomförts i samarbete med Visualiseringscenter C , Norrköping kommuns stadsbyggnadskontor och Hyresbostäder

Vill du diskutera mer kring verktyg för dialog och deltagande processer inom stadsutveckling? Kontakta Christiana Öhman. Du kan också läsa mer om projektet här.

Digitalisering och mångfald i klassrummet

I slutet av dagen höll Madeleine Kusoffsky, Interaktionsdesigner och projektledare på C-studio, en delrapport kring pilotprojektet Ungas digitala berättande i Norrköping som pågått i tre månader. Projektet behandlar frågor som rör hur digitalisering av utbildning också bör ta i beaktande ett mångfaldsperspektiv. Digitaliseringen har länge inneburit en utveckling av den tekniska infrastrukturen för skolväsendet: wi-fi i skolan och en dator per elev som kanske de mest talande exemplen. Piloten vill gå vidare och utforska hur befintligt teknik i skolan skulle kunna användas i klassrum med många språk och elever som har många olika kulturella bakgrunder. Vi har därför ett nära samarbete med Mottagningsskolan i Norrköping. Mottagningsskolan tar hand om nyanlända elever i ca 2 månader. Under den tiden får eleverna undervisning i både svenska och ämneskunskap. Skolan genomför också kartläggning av elevernas tidigare kunskaper för att studieplanen för eleven ska anpassas framöver. 

Genom att kombinera två stora förändringar som ställer krav på skolväsendet vill vi genom deltagande processer bättre förstå digital kompetensutveckling och hur multi-medialt skapande breddar kommunikationsmöjligheterna för klassrum med många språk. Interactive Institute är projektledare och driver piloten tillsammans med Visualiseringscenter C konsortiet (Cnema, LiU:ISAK, NVAB och Interactive Institute) i samverkan med Norrköpings kommuns Mottagningssskolan.

Ta kontakt med Madeleine Kusoffsky om du har liknande projekt eller vill veta mer om Ungas digitala berättande i Norrköping. Du kan även läsa mer om projektet här