Forskar om ljuddesign i lastbilar

12 November, 2007 - 14:24

Norrbottens-Kuriren, 20071112 Interaktiva institutet i Piteå har inlett forskningssamarbete med Scania om ljuddesign i lastbilar. Frågan som ställs är hur ljud kan användas för att förbättra informationsöverföring och minska den visuella belastningen på föraren och därigenom minska olyckor. Det kommer doktorand Johan Fagerlönn att undersöka i samarbete med några kollegor på Sonicstudion i Piteå och Håkan Alm, professor i teknisk psykologi på Luleå tekniska universitet. Projektet startades i september och pågår två och ett halvt år.