Folkbladet: Ostlänken syns på 3D-skärm

16 December, 2013 - 12:21

Folkbladet publicerade den 13 december en artikel om Interactive Institutes Ostlänkenprojekt.

"Kärnan i projektet, som startar nästa år, är att skapa nya verktyg för samtal mellan beslutsfattare och Norrköpingsbor. Det omfattande Ostlänkenprojektet kommer att vara grunden för hur visualiseringsverktygen utformas.
– Baserat på de krav som Ostlänken ställer, kommer vi att utveckla verktyg som uppfyller dem, säger Thomas Rydell, vid Interactive Institute.
"

Läs hela artikeln här: Ostlänken syns på 3D-skärm