Fastighet & Bostadsrätt: Ostlänken blir motor för nya innovationer inom visualisering

3 December, 2013 - 15:37

Den 2:a december publicerade Fastighet & Bostadsrätt en artikel om Ostlänkenprojektet och hur Norrköpings fond för forskning och utveckling stödjer detta. Thomas Rydell, chef för Interactive Institutes verksamhet i Norrköping, citeras i artikeln:

"- Genom stödet från fonden kan vi ta ett steg in i framtiden och utforska ny teknik, nya metoder och interaktionsformer, säger Thomas Rydell som är chef på Interactive Institute Swedish ICT vid Visualiseringscenter C. Genom att utgå från den stora utmaningen som Ostlänkenprojektet innebär hoppas vi kunna skapa nya innovativa lösningar, goda exempel, inspiration och kunskap."

Läs artikeln här: Ostlänken blir motor för nya innovationer inom visualisering