Exjobb C-Studio

3 October, 2017 - 09:00

Här har vi samlat lite information kring de exjobbs- och projektuppslag som vi ser just nu.

Vi beskriver projekten lite kort, är det något du finner intressant och som du vill läsa mer om är det bara att följa länken. Du är så klart alltid välkommen att höra av dig till någon av oss med frågor, funderingar, eller om du har ett eget projektförslag.

Är jag normal?

Visualisering av människokroppen är inte jämställd i dagsläget, och många kvinnor funderar på om deras underliv ser normalt ut. Inom många anatomiska applikationer med interaktiv 3D finns bara mannen som underlag. Detta skapar problematik för sexualundervisning och bemötande inom vården, vilket fyller en viktig roll i att främja kvinnors rätt till sin egna kropp. Det är även väldigt viktigt att åtgärda detta för att tackla missuppfattningar om kvinnokroppen i stort i samhället.

Vi söker studenter som är intresserade av user research, målgruppsundersökningar, interaktionsdesign, interaktiva visualiseringar.

Läs mer...

Clown App

Syftet med denna app är att förlänga närvaron av Östergötlands sjukhusclowner på sjukhusen, ett antal mindre spel kommer utvecklas och testas. I det här projektet söker vi studenter som är intresserade av grafisk design, interaktionsdesign eller speldesign.

Läs mer...

Yrke

Hur kan ett skolbarn möta information och lära sig vad ett jobb är och vad det innebär; och hur kan vi förpacka informationen så den blir spännande? Det händer mycket på arbetsmarknaden idag vilket utmanar våra studie- och yrkesvägledare: hur ska de kommunicera alla yrken som finns? Hur kan skolbarnen upptäcka vilket yrke som passar dem utifrån de egenskaper de själva har? Inom YRKE vill vi utforska tekniska, interaktiva och visuella lösningar för hur studie- och yrkesvägledare kan dra nytta av teknik, och hur tekniken möjliggör mer organisk information att flöda från verklighetens arbetsliv till de som funderar på vad de ska jobba med när de är stora.

Vi söker studenter som är intresserade av att utforska olika visuella och tekniska lösningar, programmering eller installationsdesign.

Läs mer...

Visualisering och Heritage Science

Heritage science hjälper oss att förstå det förflutna: tillverkningsprocesser från förr, materialtyper, föremål och byggnader av kulturell betydelse samt deras historiska betydelse. Det är ett brett forskningsfält som bland annat kan visa på hur dagens klimatförändringar påverkar våra kulturarv.

Vi söker studenter som är intresserade av teknik, historia och som vill experimentera med tillämpning av visualiseringstekniker för att hjälpa kulturarv och öka kommunikationen kring dem.

Läs mer...

Kollaborativa miljöer

Under en längre tid har vi utvecklat Urban Explorer, ett stadsplaneringsverktyg för kommande byggprojekt. Nu har vi upptäckt att det är enklast att skapa presentationerna i en vanlig laptop miljö för att sedan importera in dem till ett multi touch bord. Genom “bordet” kan en större grupp av

människor interagera, diskutera och utforska modellerna för kommande byggprojekt.

Vi söker studenter som vill utforska hur VR och touchbord kan samverka, hur denna kombination skapar mening för både stadsplanerare och allmänhet. Vi söker även studenter som är intresserade av användarstudier, analys av den tekniska marknaden för stadsplanering, och utvärdering av uppsättningen VR + touch.

Läs mer...

Kontakt

Daniel Eriksson, daniel.eriksson [at] ri.se

Madeleine Kusoffsky, madeleine.kusoffsky [at] ri.se