Examensarbete: parallella serverlösningar för geografiska informationssystem

8 August, 2012 - 12:58

Peter Sanfridsson gör för närvarande sitt examensarbete på Interactive Institute, Sonic Studio i Piteå. Peter går utbildningen till högskoleingenjör, datateknik vid Luleå tekniska universitet.Examensarbetet handlar om att utveckla två parallella serverlösningar för geografiska informationssystem och att jämföra tekniska prestanda hos dessa båda lösningar. Olika tillämpningar har olika behov och ställer olika krav på tekniken. Peters arbete kommer att hjälpa oss välja rätt lösning när vi arbetar med tillämpningar i så vitt skilda sammanhang som tjänstenäring och processindustri.Currently Peter Sanfridsson is working on his bachelor thesis at Interactive Institute, Sonic Studio in Piteå. Peter is a student at Luleå University of Technology.In the exam project Peter will develop two alternative server solutions for a geographic information system. The performance of the two solutions will be compared to find the one most flexible and efficient. Peter's work will help us chose the best server solution when working in such diverse contexts as the service sector or process industry.