El - den osynliga resursen

12 May, 2008 - 09:20

SVT.se 2008-05-12

El är idag en så självklar och därmed osynlig resurs att vi ofta inte
reflekterar över den. Erica Löfströms forskning går ut på att undersöka
olika metoder att synliggöra - visualisera - energi och energirelaterat
beteende i hushåll. Detta i syfte att öka hushållsmedlemmarnas
medvetenhet kring energi och energirelaterat beteende.

Erica har testat en rad olika metoder för synliggörande, bland annat
en "Power Aware Cord", som är en grendosa med en elsladd som
visualiserar energi genom att den lyser med olika ljusstyrka beroende
på den effekt som går genom sladden. Sladden är en av de artefakter för
energivisualisering som Per Ek fått testa i Toppform och som han också
har fått som ambassadörsuppdrag att marknadsföra.

PrototyperSladden
och de övriga energivisualiserande artefakterna är prototyper som
alltså ännu inte finns på marknaden. De är utvecklade i en
forskningsmiljö av ett forskningsinstitut som heter Interactive Institute.

Läs hela artikeln på SVT.se