Digital miljöövervakning i Västsverige - RISE Interactive deltar

6 July, 2017 - 18:48

Som en av åtta hubbar i Sverige har Göteborgs Stad beviljats projektet Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT) 12 miljoner från Vinnova för att ta utvecklingen av digital miljöövervakning vidare. Med IoT och sensorer ska ett effektivare system för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer utvecklas. RISE Interactive är med som stolt projektpartner. 

Det långsiktiga målet är att med effektivare verktyg skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder mot föroreningar och på så sätt förändra människors beteenden och bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen.

Åtta sensornoder som mäter halten av föroreningar är nu installerade och prövade på utvalda ställen i Göteborg. Ytterligare fyra är under utveckling. Datan som dessa sensorer samlar in finns att ta del av på miljöväder.se.

I projektet samlas Göteborgs Stads verksamheter och flera privata göteborgsbolag inom digitalisering och affärsutveckling för att implementera IoT för miljöövervakning av luft och dagvatten. Projektet ska leverera IoT-produkter och -tjänster som tillgodoser behov av information för såväl medborgarna som beslutsfattare i staden. För att nå stadens unga medborgare inleds ett samarbete med Universeum, som har en unik verksamhet där man genom lek lär ut kunskap.

Projektfakta: 

  • Med stöd från Vinnova, Formas, och Energimyndigheten finansieras projektet av IoT Sverige som är ett av regeringens strategiska innovationsprogram
  • Sökt belopp från VINNOVA: 12 000 000 SEK
  • Sökande organisation (Koordinator): Göteborgs Stad
  • Projektledare: Hung Nguyen, Göteborgs Stad
  • Övriga organisationer som deltar i projektet:
  • TalkPool, Vinnter, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket och Universeum. Dessutom deltar forskningsinstituten IVL, Acreo, RISE Interactive. Göteborgs Stad projektleder och är tillsammans med Uppsala kommun och Centro Mario Molina i Santiago, Chile, de som står i begrepp att använda projektets resultat i sin verksamhet.
  • Projektperiod:2017 - 2020.

Läs pressmeddelande här: http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/vaestsverige-ta...