De nordiska statsministrarna besökte Aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden

15 May, 2013 - 16:30

Under onsdagen besökte de nordiska statsministrarna framtidens energismarta boende i det Aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden. Med hjälp av information och tekniska hjälpmedel kan de boende i lägenheten påverka sin energikonsumtion, med målet att reducera både sina koldioxidutsläpp och kostnader.

Statsministrarna från Sverige, Finland och Danmark fick lösningarna presenterade av forskarna Anton Gustafsson, Interactive Institute Swedish ICT, och Markus Bylund, SICS Swedish ICT.

– I dag laddar vi ned appar och innehåll till mobiltelefonen. Genom en öppen IT-infrastruktur som bidrar till att underlätta för innovation och delaktighet kommer vi i framtiden kunna ladda ned appar och funktionalitet till utrustning i hemmet, berättar Markus Bylund.

– Statsministrarna var särskilt intresserade av möjligheterna att kontrollera utrustning i hemmet via mobiltelefonen och andra smarta system, fortsätter Anton Gustafsson. 

– Vi är glada för att statsministrarna visar intresse för framtidens energisystem, säger Marie Fossum, chef för affärsutveckling i Fortum. Ska vi kunna dra bästa nytta av mer förnyelsebar energiproduktion behöver utrustning i hemmet kunna kommunicera med elnätet.

– För kundens bästa ser vi även att en väl fungerande nordisk slutkundsmarknad är vägen framåt. Tyvärr går processen långsamt och här skulle vi behöva ett större engagemang från regeringarna, fortsätter Marie Fossum.

– Vi hoppas att vi bli mer medvetna om vår energiförbrukning och hur vi på enkla sätt kan förändra och påverka vårt energianvändande, säger Karin Estmark, som bor i det aktiva huset. Familjen består, förutom Karin, av Erik Holmberg och de två tonårssönerna Andreas (17) och Daniel (15).

Experter från KTH och forskningskoncernen Swedish ICT följer hur lösningarna påverkar familjens energivanor och hur de utnyttjar möjligheter till att optimera sitt energianvändande så att både miljöbelastning och elkostnad blir så låg som möjligt.

FAKTA

Aktiva Huset
Forskningsprojektet Aktiva Huset syftar till att utvärdera nya sätt att förhålla sig till energi. En helhetsupplevelse för de boende skapas, där enskilda lösningar utgör delar i ett sammanhållet system. Resultatet ska kunna ligga till grund för skapandet av nya affärsmodeller och kommersialisering av produkter och tjänster som används i projektet.

 

Projektet ägs av Fortum och leds av Interactive Institute Swedish ICT. Projektet stöds med 10 miljoner kronor av den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA. I projektet ingår också ABB, Electrolux, JM, ByggVesta, NCC, HSB och KTH.

 

Smart IKT för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden
Smart IKT är ett initiativ som syftar till att skapa en öppen och gemensam infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik (IKT) i Norra Djurgårdsstaden. Projektet stöds av VINNOVA och i projektgruppen ingår 17 små och stora telekom- och byggföretag samt Stockholms stad. Målet med projektet är att möjliggöra en öppen och gemensam IKT-infrastruktur som aktivt bidrar till att skapa en hållbar stadsdel, inte bara miljö- och klimatmässigt, utan även socialt och ekonomiskt.

 

Projektet leds av Swedish ICT och bland projektets samarbetspartners finns Alleato, Exformation Communication, INTENO Broadband Technology, ITUX Communication, JM, KTC Control, NCC, PacketFront Solutions, SKB, SABO, Stockholms Stad, Telcred, Ericsson, TeliaSonera, SICS Swedish ICT och Acreo Swedish ICT.