Blogg: Anna-Karin Hatt: Smarta elnät ger konsumenten makt och möjlighet att påverka

6 February, 2012 - 11:34

Anna-Karin Hatts blogg, 4 februari 2012.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt bloggar om årets kommundagar i Västerås, och nämner bland annat Carin Torstenssons framträdande.

"Mitt tal följdes av ett inspirerande anförande av ABB:s VD Johan Söderström, som beskrev hur ABB helt och hållet står bakom de prioriteringar jag angivit som energiminister, och hur de arbetar för att i sitt företag utveckla och erbjuda de lösningar som krävs för att vi ska kunna ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, för att vi ska kunna stärka den enskilde konsumentens ställning på energimarknaderna och för att vi ska kunna öka den svenska miljöteknikexporten. Dessutom deltog Carin Torstensson från Interactive Institute, som lyfte fram hur viktigt det är att konsumenterna får användarvänliga lösningar som på ett lätttillgängligt och pedagogiskt sätt presenterar den information man behöver för att kunna göra aktiva energival – t.ex. kring hur mycket man förbrukar och när, vad det kostar eller hur mycket man producerar om man satt solceller på det egna taket."

Läs blogginlägget här: Smarta elnät ger konsumenten makt och möjlighet att påverka