Biotech Sweden: Vinnmerpengar till fler

3 December, 2009 - 11:16

Biotech Sweden 3 december 2009

Läs hela artikeln här: Vinnmerpengar till fler

Vinnovas program Vinnmer betalar halva lönen för forskare som
beviljas stöd inom programmet. Nu får ytterligare 15 kvinnor, både i
Sverige och utomlands, bidrag. 

Under perioden 2007-2014
får närmare 150 disputerade forskare möjlighet att forska vidare inom
ramen för strategiska samarbeten mellan olika nationer. Vinnova
finansierar upp till halva forskarlönen under tre år inom ramen för
programmet Vinnmer. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av
lönen.
Vinnmer ska bidra till att öka antalet forskarmeriterade
som kan bli framtidens ledare vid universitet, högskolor,
centrumbildningar, forskningsinstitut och företag. Programmet syftar
framför allt till att förstärka möjligheterna till forskarmeritering
efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden med behov av
bättre könsbalans på senior nivå.
Sammanlagt satsas 600 miljoner kronor,
varav drygt 300 miljoner kronor från Vinnova och drygt 50 miljoner
kronor från EU-kommissionen. Hittills har 63 kvinnliga forskare fått
sin forskarlön finansierad av Vinnova. Nu får ytterligare 15 stöd för
följande samarbeten: 
• Rachel Heimeier, Karolinska Institutet och National Institutes of Health, Maryland, USA
• Anna Smed-Sörensen , Karolinska Institutet och Genentech, San Fransisco, USA
• Franziska Klügl, Örebro universitet och Universität Augsburg, Tyskland
• Anna Fahlgren , Linköpings universitet och Hospital for Special Surgery/Cornell University, New York, USA
• Sara Bengtsson , Karolinska Institutet och Wellcome Trust Center for Neuroimaging, University College, London, Storbritannien
• Anna Falk, Karolinska Institutet och Wellcome Trust Center for Stem Cell Research, University of Cambridge, Storbritannien
• Edith Ngai, Uppsala universitet och University of California, Los Angeles, USA
• Leila Ghalebani , Stockholms universitet/Karolinska Institutet och Helsinki University of Technology, Finland
• Ramia Mazé , Interactive Institute och Institute of Design, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
• Karin Lundberg , Karolinska Institutet och Kennedy Institute of Rheumatology, Imperial College, London, Storbritannien
• Kie Kasuga, Karolinska Institutet och Harvard Medical School, Boston, USA
• Marie Skepö, Lunds universitet och Chalmers
• Lisa Kaati, FOI och Uppsala universitet
• Maria Normark, Södertörns högskola och Stockholms universitet
• Gemma Vall-llosera, Lunds universitet och Ericsson 
Nästa ansökningstillfälle inom Vinnmer är 8 april 2010.