Bilaga i Ny Teknik: Forskning med framtid

22 June, 2012 - 11:02

I senaste Ny Teknik den 20 juni har RISE-instituten (Research Institutes of Sweden) en egen sektion där deras aktuella innovationsforskning presenteras över fyra sidor. Från Interactive Institute, som ingår i RISE, får vi på bilagans första sida läsa om projektet Aktiva Huset i den Hållbara Staden som handlar om smarta elnät. Projektet kommer att använda en av lägenheterna i  Norra Djurgårdsstaden som testlägenhet.

"– Vi ska bygga ett system som kan kommunicera med användarna och den kommunikationen måste fungera så bra att användaren inte ger upp. Det gäller att motivera människorna som vistas i husen att engagera sig. Och det måste hållas på en rimlig nivå, säger Carin Torstensson, projektledare från Interactive Institute."

Läs Forskning med framtid i Ny Tekniks sommarnummer eller ladda ner bilagan som pdf här: Forskning med framtid