3D-visualisering som dialogverktyg i Ostlänken

3 December, 2013 - 09:10

Med hjälp av 2 miljoner i finansiering från Norrköpings fond för forskning och utveckling startar nu Interactive Institute Swedish ICT ett projekt tillsammans med Norrköping Visualisering AB vid Visualiseringscenter C, Stadsbyggnadskontoret vid Norrköpings kommun samt Hyresbostäder i Norrköping AB  med syftet att utveckla nya innovativa 3D-visualiseringsverktyg och etablera Visualiseringscenter C till en mötesplats för Ostlänkenprojektet.

Norrköping står just nu inför det största utvecklingsprojekt staden någonsin har upplevt – byggnationen av Ostlänken. Med en budget på cirka 30 miljarder är Ostlänken Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt. Projektet Ostlänken har en hög komplexitet och ställer väldigt höga krav på Norrköpings kommun, man står till exempel inför; en revision av hela 40 detaljplaner för att järnvägen skall kunna passera genom kommunen, byggnationen av ett nytt resecentrum samt utveckling av helt nya stadsdelar och bostadsområden.

Teknik för framtiden

En central del i Ostlänkenprojektet, i allt från planering till genomförande, kommer att vara användandet av visualisering för att skapa en effektiv kommunikation och dialog mellan projektets olika sakägare som politiker, tjänstemän, fastighetsägare, verksamhetsutövare och inte minst allmänheten.

- I den här typen av stora infrastrukturprojekt är det en stor utmaning att kunna beskriva vad som kommer att ske och att göra nyttorna begripliga för allmänheten, säger Hans Revenhorn Stadsbyggnadsdirektör i Norrköping. Därför är det viktigt för oss att fortsatt satsa på att både utforska och utveckla nya visualiseringsverktyg som kan använda i vår dialog med medborgarna.

Norrköping har genom en medveten satsning på 3D-visualisering, bland annat genom projektet Urban Explorer, blivit en av Sveriges ledande aktörer inom visualisering för stadsutveckling. Allt ifrån investerare till medborgare kan redan idag engagera sig i stadens utveckling i 3D med hjälp av modern visualiserings- och interaktionsteknik. Genom stödet från Norrköpings fond för forskning och utveckling kan utvecklingen fortsätta.

- Genom stödet från fonden kan vi ta ett steg in i framtiden och utforska ny teknik, nya metoder och interaktionsformer, säger Thomas Rydell som är chef på Interactive Institute Swedish ICT vid Visualiseringscenter C. Genom att utgå från den stora utmaningen som Ostlänkenprojektet innebär hoppas vi kunna skapa nya innovativa lösningar, goda exempel, inspiration och kunskap.

Interaktiv 3D-visualisering skapar nya möjligheter

Projektet går under namnet “3D-visualisering som dialogverktyg i projektet Ostlänken” och kommer att pågå under 2014. I projektet kommer en experimentell demonstrator som visar möjligheterna med interaktiv 3D-visualisering inom Ostlänkenprojektet att utvecklas. Slutresultatet kommer bland annat att presenteras för allmänheten på Visualiseringscenter C i form av en utställning och mötesplats.

Projektet baseras på Urban Explorer, ett utvecklingsprojekt som sedan 2010 drivits i nära samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT vid Visualiseringscenter C i Norrköping, Stadsbyggnadskontoret i Norrköping, Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköping Visualisering AB och Norrköping Science Park.

Urban Explorer har resulterat i en experimentell plattform för interaktiv visualisering av stadsbyggnadsfrågor i domemiljö; framtagandet av en 3D stadsmodell över centrala Norrköping samt ett visualiseringsbord för interaktiv visualisering av stadsbyggnadsfrågor. Urban Explorer används idag av flera kommunala och regionala aktörer inom många användningsområden; tillexempel vid samråd, nämndmöten, presentationer för beslutsfattare, utställningsverksamhet i olika former, utbildningsverksamhet och marknadsföring.