Virtual reality och designtänkande för personcentrerad vård

Beskrivning av samhällsfrågan

Hur kan virtual reality och designtänkande användas för att utveckla personcentrerad vård? Hur är det att uppleva ett vårdmöte ur en annan människas perspektiv? Möt ett projekt där dessa tekniker och metoder utforskas, och prova på hur det kan upplevas att ta del av framtidens vårdfortbildning.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Hur kan nya tjänster utvecklas som alternativ till sjukskrivning vid psykisk ohälsa? Just nu arbetar vi i en innovations- och designprocess för att bättre förstå patienters upplevelser, behov och synpunkter när de söker stöd för psykisk ohälsa i primärvården. I samtal med patienter och personal har vi producerat filmer som beskriver patientens och läkarens perspektiv på mötet. Med hjälp av virtuell verklighet ges du chansen att sätta dig in i deras upplevelser. Syftet med projektet är att generera förslag på hur vårdverksamheter kan utveckla nya tjänster eftersom det behövs bättre alternativ till sjukskrivning. Vi frågar oss bland annat: Hur kan vi stödja människor att vara kvar i arbete, eller återgå till arbete, på en kortare tid? Hur kan vi organisera och utveckla vårdverksamheter och välfärdstjänster som bättre möter människor som möter psykisk ohälsa? Kan helt andra lösningar utvecklas för att inte göra livet till en sjukdom?

Date/time: 
Thursday, July 7, 2016, 13:00 to 14:00
Location: 
S:t Hans Café
S:t Hansplan 2
Visby
Sweden
SE
Link to event: 
Virtual reality och designtänkande för personcentrerad vård