Vehicle ICT Arena - Innovation Bazaar

Interactive Institutes Johan Fagerlönn kommer att delta på evenemanget Vehicle ICT Arena - Innovation Bazaar, där han kommer att visa resultat från projektet Kommunikation mellan fotgängare och automatiserade fordon. Projektet har tagit fram gränssnitt för förbättrad kommunikation mellan oskyddade trafikanter och högautomatiserade fordon. 

Temat för kommande Innovation Bazaar i Göteborg är "Managing disruptive changes", så som nya autonoma mobila lösningar för automatiserad körning och hur denna innovation kommer att påverka hela fordonsindustrin. 

Date/time: 
Thursday, September 8, 2016, 13:00 to 17:00
Add to Calendar
Location: 
Lindholmen Conference Centre
Lindholmspiren 3-5, Room Pascal
Göteborg
Sweden
SE
Link to event: 
Vehicle ICT Arena - Innovation Bazaar