Välkommen till SICS årliga konferens om tillgänglighet och resursutnyttjande i industrin 2010

Tid: Torsdag 25 november 2010, kl 9.30 - 17.00 plus mingelPlats: Kista Science Tower, Färögatan 33, vid Kista Centrum

Konferensen är kostnadsfri men föranmälan krävs här senast 17 november.Presentationer av talarna och föredragen här.

Välkommen
till en heldag med de senaste nyheterna kring bättre tillgänglighet och
resursutnyttjande i industrin! SICS har sedan sist förstärkt satsningen
på området och startat Swedish ICT Center for System Availability and
Resource Efficiency som är specialiserat på att tillsammans med
industrin ta fram lösningar inom tillståndsövervakning, dataanalys,
planering och optimering.Årets konferens kommer att bjuda på
presentationer från såväl den senaste forskningen inom området som
lyckade tillämpningar i industrin.Alla intresserade inom området är hjärtligt välkomna. För mer information kontakta Anders Holst, aho [at] sics.se.

Program

9.30 Kaffe och fralla, registrering.10.00-12.00 Session 1Björn Levin, SICS:Swedish ICT centrum för Tillgänglighet och ResursutnyttjandeChrister Ramebäck, Senior Vice President, Prevas:Lönsamhet genom rätt underhållGöran Wikingson, Föreningen Underhållsteknik (UTEK):Dynamisk verklighet i underhållsprojektKarin Thörnblad, Volvo Aero och Chalmers:Optimal schemaläggning vid produktion av flygmotorkomponenter12.00 - 13.00 Lunch13.00 - 15.00 Session 2Dr. Volker Tresp, Corporate Research and Technologies, Siemens AG, Tyskland:On the Growing Impact of Machine Learning in IndustryErik Dahlquist, professor Energiteknik, Mälardalens Högskola:Potentialen för att spara energi inom industrin genom optimeringJohan Johansson, Linköpings UniversitetKartläggning av underhållsledning i processindustrierAnders Holst, SICS:AIM - Adaptive Integrated Maintenance15.00 - 15.30 Kaffe15.30 - 17.00 Session 3Kjell Pernestål, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala Universitet:Mätning, modellering och diagnosMartin Aronsson, SICS:Successiv Tilldelning - Att nyttja dold kapacitet i tidtabellenHans Skoog, RobCab/SICS:Sammanfattning och framtid17.00 Öl med tilltugg och mingel utanför konferenslokalen 

Bakgrund

Det
sker en kraftig utveckling inom bland annat IT-stöd för att ytterligare
höja kvalitet och effektivitet inom industrin. Allt fler och billigare
sensorer, komponenter förbundna via Internet, avancerad
tillståndsövervakning och effektiva optimeringsmetoder har tillsammans
med en kraftigt ökad beräkningskapacitet hos datorerna möjliggjort
optimering av verksamheten på en helt ny nivå. Men fortfarande är det
långt ifrån alla som har börjat tillgodogöra sig denna enorma potential
till bättre tillgänglighet och resursutnyttjande.

Tillgänglighet och Resursutnyttjande

Det
ökande behovet av effektivitet ger allt större fokus på tillgänglighet,
dvs att anläggningen kan producera under så stor del av tiden som
möjligt. Dessutom skapar kraftig ökning och stor osäkerhet kring priset
på energi och råvaror en ökad fokusering på resursutnyttjade, dvs
minimering av de resurser som tas i anspråk i produktionen.Inom
en mängd områden börjar nu resultat från datalogisk forskning tillämpas
i form av nya kraftfulla verktyg med målet att öka tillgängligheten och
förbättra resursutnyttjandet i anläggningar och produkter. Verktygen är
ofta avancerade algoritmer implementerade i programvara.SICS,
Swedish Institute of Computer Science, är Sveriges ledande
industriforskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknik
med speciell inriktning mot programvara, system och tjänster. Sedan
hösten 2010 har SICS också en speciell satsning mot Tillgänglighet och
Resursutnyttjande.

Relevanta områden för konferensen

ProcessindustriTillverkningsindustriAutomationTransportsystem och logistikKomplexa produkter och systemEnergisystemTelekommunikationUnderhållVälkommen!

2010-09-23

 

Date/time: 
Thursday, November 25, 2010, 10:30