Programkonferens för utlysningen Öppen innovation och spetsanvändare 2012

Konferensen syftar till att  bidragsmottagande projekt inom  utlysningen ”Öppen innovation och spetsanvändare 2012” ska lära sig av varandra.  Genom konferensen hoppas VINNOVA också bygga en kompetens i Sverige kring icke-traditionella innovationsmetoder.

Utlysningen genomfördes inom programmet för öppen innovation och resulterade i över 50 ansökningarna. 10 projekt rankades sedan högst av en internationell bedömningspanel.

Dagen inleds med att alla projekten får presentera vad de ska göra på max fyra minuter. Presentationen hålls på engelska.

Eric von Hippel, välkänd professor från Massachusetts Institute of Technology (MIT), är huvudtalare. Han är den ledande experten och forskaren kring användarinnovation i världen, och han har utvecklat ”the lead-user method” tillsammans 3M utifrån sin forskning.

Eftermiddagen inleds med erfarenheter från fyra pilotprojekt. Talarna Professor Per Kristensson och doktor Jonas Matthing har följt pilotprojekten och har tidigare erfarenhet inom området.

Webb-tv
Programkonferensen kommer att webbsändas. Du kan följa webbsändningen här från 09:45:

Program
09:45 Intro VINNOVA
10:00 Projektexposé
11:20 Paus
11:40 Eric von Hippel
12:20 Diskussion
12:30 Lunch och mingel
13:15 Lärdomar från projekten
13:30 Workshop Ends

Date/time: 
Monday, April 8, 2013, 09:45 to 15:30
Location: 
Also via Web Stockholm
Sweden
SE