MVTe - Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa 2018

Kistamässan, Stockholm | 23 - 24 januari 2018

Sveriges nationella mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa. Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. Årets tema ”På Individens villkor” fokuserar på hur individens egenkraft och självständighet kan stärkas genom att utforma tjänster som stödjer och kompletterar. RISE deltar i flertalet seminarier och finns att besöka i monter F:22 / F:24. Kom förbi och säg hej!

Seminarium

 

Mässa

Du hittar oss i monter F:22 / F:24. 

Läs mer och köp biljett till MVTe här


Date/time: 
Tuesday, January 23, 2018 to Wednesday, January 24, 2018
Add to Calendar
Location: 
Kistamässan Stockholm
Sweden
SE