Makerspace och makerkultur – vad är det?

Carl Heath, senior forskare vid Interactive Institute Swedish ICT introducerar makerkultur och makerspace i en internationell kontext, och berättar hur de påverkar och influerar skolan, bla genom det Vinnovafinansierade projektet Makerskola. Per Falk, strateg Upplands Väsby, berättar om hur makerkultur och programmering är viktiga inslag i skolans digitaliseringsarbete och hur det också bidrar till att möta andra utmaningar i skolan. Niclas "IKT-Labbet" Ekholm och Lotta "Fröken Flipp" Karlsson ger exempel på tematiska och ämnesövergripande lektionsupplägg där nyfikenhet, lust och lärande går hand i hand. Genom att integrera makerspace i skolans undervisning skapas möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper och förståelse för de byggstenar som driver digitaliseringen och för lärarna att koppla kunskapskraven till verkligheten. Efter seminariet, kl 11.00 - 13.00 är alla välkomna att testa och prova, bygga och skapa med Makerskola, Tekniska museets Makertour och Kista Mentorspace

Medverkande: 

Carl Heath, forskare, Interactive Institute Swedish ICT
Per Falk, strateg, Upplands Väsby
Niclas Ekholm, pedagog, IKT-labbet
Lotta Karlsson, verksamhetsutvecklare, Halmstad kommun
Mark Smith, professor kth, Kista Mentorspace
Johanna Hedgårdh, makertour tekniska museet, Tekniska museet

Date/time: 
Friday, July 8, 2016, 09:00 to 11:00
Location: 
Fenomenalen science center
Skeppsbron 6
Visby
Sweden
SE
Link to event: 
Makerspace och makerkultur – vad är det?