Makerskola - Service Convention Sweden 2016

På Service Convention Sweden 2016 kommer Carl Heath från Interactive Institute ge en föreläsning ihop med Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningskontoret i Upplands Väsby. Föreläsningen introducerar det pågående nationella Vinnovafinansierade testbäddsprojekt Makerskola, och de designmetoder och designprocesser projektet utvecklat. Med utgångspunkt i projektets utmaningar och pågående arbete beskrivs sätt på vilket ett deltagarcentrerat innovationsarbete kan gå till, vilka svårigheter, utmaningar, möjligheter och innovationer som hittills kommit till ytan. Föreläsningen ger även exempel på konkreta designmetoder och processer som kan användas vid utvecklings- och innovationsprocesser i komplexa system, så som skola, omsorg, hälsa- och sjukvård och liknande.

Service Convention Sweden är landets ledande konferens för tjänsteinnovation och tjänstedesign riktat till den offentliga och privata välfärdssektorn. Globalisering, urbanisering och digitalisering utmanar befintliga strukturer och ger nya förutsättningar att utveckla våra välfärdstjänster.

Läs mer om eventet under länken nedan. 

Date/time: 
Wednesday, November 30, 2016 to Thursday, December 1, 2016
Add to Calendar
Location: 
Karlstad CCC
Tage Erlandergatan 8A
Karlstad
Sweden
SE
Link to event: 
Service Convention Sweden 2016