Kultur, bildning och internet

Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute leder oss i ett samtal som syftar till att utöka vår förståelse för vår samtid och framtid.
Kultur, bildning och internet - hur påverkas och förändras kultur och bildning i samhället mot bakgrund av teknikens stora plats i våra liv, och utbredningen av internet som arena?
Vi för ett samtal om kulturens och bildningens förändrade förutsättningar och möjligheter. Användarnas vanor och ny teknik gör att kulturen får nya möjligheter att nå sina brukare och skapare. Har möjligheten att bidra till kulturella uttryck och vara medskapare av kultur ökat? Hur kan kulturinstitutioner göra för att vara mer tillgängliga och möta nya arenor och teknologier?

Date/time: 
Friday, June 28, 2013, 13:00
Location: 
Residenset Mariestad
Sweden
SE
Contact: 
Carl Heath