ENBO 09 - Bo och Energimässa

EnBo09 är Nordens största mässa i sitt slag och under en dryg vecka
samlas byggare, kommuner, tillverkare och återförsäljare i Alingsås för
att visa upp energieffektiva lösningar inom byggande. EnBo09 riktar sig
inte bara till branschen utan även till allmänheten. Över
15 000 besökare förväntas komma samt stor medial uppmärksamhet.

Med EnBo09 vill arrangörern sprida kunskap om förnyelsebar energi och
energieffektivt byggande och skapa en mötesplats där kontakter skapas
och inspiration hämtas. Allt med fokus på hållbarhet och ekologisk
medvetenhet. 

Interactive Institute finns på plats i samarbete med NCC och demonstrerar Energy Aware Clock. Ni hittar oss i NCC specialbyggda"energibod"  utomhus intill mässentrén. 

Flera energiinnovationer inom boende och byggande vittnar om att området är hett. Läs mera här

http://enbo09.se/

 

 

Date/time: 
Friday, April 24, 2009, 02:00