Key areaDigitalisering och Lärande

ContactCarl Heath
Digitalisering och Lärande

Digitalisering och Lärande i RISE erbjuder ett sammanhang där organisationer inom utbildningssektorn och verksamma inom livslångt lärande kan medverka i tillämpade forskningsprojekt, få ny kunskap, testa produkter och system och få tillgång till såväl forskning som omvärldsanalys kring digitalisering.

Digitaliseringen som revolutionerar hela vårt samhälle just nu innebär såväl möjligheter som utmaningar för utbildningslandskapet. Med ett ökat behov av kunskap och innovationer för att skapa ett hållbart samhälle står vårt utbildningssystem inför stora utmaningar. För att alla ska kunna erbjudas en god utbildning och ett livslångt lärande, i ett utbildningssystem av hög kvalitet, är digitala tjänster, produkter och innovationer centrala.

De projekt som RISE driver inom digitalt lärande har sinsemellan radikalt olika fokus. Vi genomför allt från småskaliga pilotprojekt inom mobilt lärande eller digitalisering av utbildning i matematik, till nationella testbäddar inom programmering och skapande med IT i skolan (Makerskola). Flipped classroom med formativa processer (Läraktiv) och framåtblickande forskning inom artificiell intelligens och lärande är andra exempel. Vi har utvecklat skräddarsydda utbildningar, skapat verktyg för språkinlärning, arbetat med ungas digitala berättande och mycket mer.

De företag, skolhuvudmän, organisationer och andra inom området som är en del av RISE Digitalisering och Lärande ingår i ett berikande sammanhang med ett växande kompetensnätverk som påskyndar utvecklingen. Innovationspotentialen har faktiskt aldrig varit större!

Innovation, forskning och utveckling inom lärande och utbildning utgörs ofta av komplexa processer där delaktighet, inflytande och ägarskap över utvecklingsverksamheten är av vikt. För att dessa verksamheter ska kunna genomföras förutsätts det också att de utgår ifrån de långsiktiga mål som verksamheten har, för att ge god nytta. Vi arbetar med tvärdisciplinära team och ett mångårigt nätverk av extern kompetens.

Vill du veta mer om oss och vad vi kan göra för dig, hör av dig till Carl Heath.

Projects

Completed projects

People

Erik Einebrant
Researcher, Designer and Developer
+46 73 835 14 42
erik.einebrant [at] ri.se

Pernilla Glaser
Creative Research Force

pernilla.glaser [at] ri.se

Carl Heath
Senior Researcher
+46 70 240 20 37
carl.heath [at] ri.se

Arianit Kurti
PhD, Studio Director and Senior researcher
+46 76 244 3558
arianit.kurti [at] ri.se

Fanny Lindh
Junior researcher

fanny.lindh [at] ri.se

Peter Ljungstrand
Studio Director and Senior Researcher
+46 702 88 97 59
peter.ljungstrand [at] ri.se

Gunnar Oledal
Researcher & Developer
+46 70 562 63 00
gunnar.oledal [at] ri.se

Katrin Persson
Group Manager
+46 (0)70 915 18 18
katrin.persson [at] ri.se

Katarina Pietrzak
Senior Project Manager
+46 73 62 23 662
katarina.pietrzak [at] ri.se

Niels Swinkels
Researcher
+46 76 411 26 70
niels.swinkels [at] ri.se

News

Pages

In media